Màng Chống Thấm HDPE Dày 1.5mm

66,000 

Màng Chống Thấm HDPE Dày 1.5mm

  • Khổ rộng: 8m x 125m
  • Trọng lượng: 1.41kg/m2
  • Lực kháng xé tối thiểu: 190N
  • Lực kháng thủng tối thiểu: 540N
  • Độ dãn biến dạng tối thiểu: 13%
  • Lực kéo đứt tối thiểu: 43kN/m
  • Độ giãn dài khi đứt nhỏ nhất: 700%
  • Lực chịu biến dạng tối thiểu: 25KN/m
  • Độ giãn dài biến dạng tối thiểu: 13%
  • Hàm lượng cacbon đen: 2%

 

error: Content is protected !!
Phone