Màng Chống Thấm HDPE Dày 0.5mm – Bảng Giá Chi Tiết

23,000 

Tiêu chuẩn màng chống thấm HDPE dày 0.5mm

Độ dày trung bình: 0.5mm

Độ dày tối thiểu: 0.45mm (dung sai -10%)

Lực kéo đứt: 14kN/m

Độ giãn dài khi đứt: 700%

Lực chịu biến dạng: 8kN/m

Độ giãn biến dạng: 13%

Lực kháng xé: 68N

Lực kháng xuyên thủng: 176N

Tỷ trọng: 0.94g/cm3

Hàm lượng Carbon đen: 2.0%

error: Content is protected !!
Phone