Màng Chống Thấm HDPE Dày 0.3mm

13,000 

Màng Chống Thấm HDPE Dày 0.3mm – Bạt HDPE 0.3mm

Độ dày trung bình ASTM D5199: 0.3mm

Độ dày tối thiểu ASTM D5199: 0.27mm (dung sai -10%)

Lực kéo đứt ASTM D6693: 6kN/m

Độ giãn dài khi đứt ASTM D6693: 600%

Lực chịu biến dạng ASTM D6693: 4kN/m

Độ giãn biến dạng ASTM D6693: 12%

Lực kháng xé ASTM D1004: 30N

Lực kháng xuyên thủng ASTM D4833: 70N

Tỷ trọng ASTM D792: 0.94g/cm3

Hàm lượng Carbon đen ASTM D1603: 2.0%

Khổ rộng: 6m

Chiều dài: 50m, 100m

error: Content is protected !!
Phone