Màng Chống Thấm HDPE Dày 2mm

88,000 

Màng Chống Thấm HDPE Dày 2mm

  • Độ dày trung bình: 2mm
  • Lực kéo đứt tối thiểu: 57 kN/m
  • Độ dãn dài khi đứt tối thiểu:700%
  • Lực chịu biến dạng tối thiểu : 34 kN/m
  • Độ dãn dài biến dạng tối thiểu : 13%
  • Cường độ chịu xé tối thiểu: 250N
  • Độ kháng xuyên thủng tối thiểu : 705N
  • Tỷ trọng : 0.94g/cm3
  • Hàm lượng cacbon đen : 2%
  • Khổ rộng: 7m 

 

error: Content is protected !!
Phone