Màng Chống Thấm HDPE Dày 0.75mm

34,000 

Màng Chống Thấm HDPE Dày 0.75mm

  • Độ dày trung bình: 0.75mm
  • Cường độ kéo khi đứt tối thiểu: 21 kN/m
  • Độ dãn dài khi đứt tối thiểu: 700%
  • Cường độ chịu biến dạng tối thiểu: 11kN/m
  • Độ dãn dài khi biến dạng tối thiểu: 13%
  • Cường độ chịu xé tối thiểu: 95N
  • Cường độ kháng xuyên thủng tối thiểu: 264N
  • Mật độ: 0.94g/cm3
  • Trọng lượng đơn vị: 0.705 kg/m2
  • Quy cách 8m x 250m
error: Content is protected !!
Phone