Bấc Thấm VID75

3,000 

Bấc thấm VID75

Bấc thấm – Drain

Bề rộng từ 100mm

Khả năng thoát nước tại áp lực 10kPa từ 80 x 10-6m3/s

Khả năng thoát nước tại áp lực 300kPa từ 60 x 10-6m3/s

Khả năng thoát nước tại áp lực 400kPa từ 80 x 10-6m3/s

Cường độ chịu kéo khi đứt lớn hơn 1.6 kN/m

Độ giãn dài khi đứt lớn hơn 20%

Độ giãn dài tại lực 0.5kN nhỏ hơn 10%

Với lớp vỏ lọc

Bề dày từ 0.25mm

Hệ số thấm từ 1.4 x 10-4 m/s

Kích thước lỗ O95 nhỏ hơn 0.075mm

error: Content is protected !!
Phone