Bấc Thấm RID200

26,500 

Bấc Thấm RID200 Việt Nam

Với lớp vỏ lọc: 

  • Lực kéo giật lớn hơn 250N
  • Lực kháng xuyên thủng lớn hơn 100N
  • Áp lực kháng bục lớn hơn 900kPa
  • hệ số thấm từ 1.4 x10-4m/s
  • kích thước lỗ dưới 0.075mm

Với lớp lõi lọc:

  • Chiều dày 8.0mm
  • Bề rộng 200mm
  • Khả năng thoát nước ở áp lực 100kPa từ 80-140 x10-6m3/s
  • Lực chịu nén lớn hơn 250 kN/m2
  • Độ giãn dài khi đứt dưới 25%
error: Content is protected !!
Phone