Bấc Thấm RID300

36,500 

Bấc Thấm RID300 Việt Nam

Bấc thấm – Drain

  • Bề rộng ngang tối thiểu: 300mm
  • Chiều dày tổi thiểu: 8.0mm
  • Khả năng thoát nước tại áp lực 100kPa tối thiểu: (80÷140) x10-6m3/s.m
  • Lực chịu nén lớn hơn: 250 kPa
  • Độ giãn dài khi đứt nhỏ hơn: 25%

Vỏ lọc của RID300

  • Lực kéo giật lớn hơn: 250N
  • Lực xuyên thủng thanh lớn hơn: 100N
  • Áp lực kháng bục lớn hơn: 900 kPa
  • Hệ số thấm tối thiểu: 1.4 x 10-4m/s
  • Kích thước lỗ lọc nhỏ hơn: 0.075 mm
error: Content is protected !!
Phone