Bấc Thấm RID75

4,000 

Bấc Thấm RID75 Việt Nam

Phần lõi:

 • Khối lượng 75g/m
 • Chiều dày 3.2mm
 • Bề rộng 100mm
 • Khả năng thoát nước tại áp lực 10kPa từ 80 x 10-6m3/s
 • Khả năng thoát nước tại áp lực 300kPa từ 60 x 10-6m3/s
 • Khả năng thoát nước tại áp lực 400kPa từ 80 x 10-6m3/s
 • Cường độ chịu kéo khi đứt từ 1.7kN trở lên
 • Độ giãn dài khi đứt trên 20%

Phần vỏ:

 • Hệ số thấm từ 1.4 x 10-4m/s
 • Cường lực kháng bục trên 900kPa
 • Cường lực chịu xé rách trên 100N
 • Lực kháng xuyên thủng thanh trên 100N
 • Kích thước lỗ dưới 0.075mm
error: Content is protected !!
Phone