Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET20 Cường Độ Cao 200KN/M

20,000 

Vải Địa Kỹ Thuật Dệt GET20 Cường Độ Cao 200KN/M

  • Khổ rộng: 3.5m
  • Cường độ chịu kéo chiều cuộn/khổ: 200/50kN/m
  • Độ giãn dài khi đứt lớn nhất 15%
  • Hệ số thấm từ 0.05 s-1
  • Sức kháng thủng CBR từ 7000 N
  • Kích thước lỗ O95 dưới 0.125mm
  • Sức kháng UV trên 70%
error: Content is protected !!
Phone