Vải Địa Kỹ Thuật ART25 Không Dệt 25KN/M

18,500 

Vải Địa Kỹ Thuật ART25 Không Dệt 25KN/M

Cường độ chịu kéo khi đứt: 25KN/m

Độ giãn dài khi đứt: 50-80%

Sức kháng thủng CBR: 4000N

Lưu lượng thấm 100mm cột nước: 60l/m2/s

Kích thước lỗ lọc: 70 micron

Trọng lượng đơn vị: 315 g/m2

error: Content is protected !!
Phone