Vải Địa Kỹ Thuật ART15 Không Dệt 15KN/M

12,000 

Vải Địa Kỹ Thuật ART15 Không Dệt 15KN/M

Cường lực kéo đứt: 15KN/M

Độ giãn dài khi đứt: 45-75%

Sức kháng thủng CBR: 2400N

Lưu lượng thấm đứng 100mm cột nước: 120l/m2/s

Kích thước lỗ lọc: 90 micron

Trọng lượng đơn vị: 190g/m2

error: Content is protected !!
Phone