Lưới Địa Kỹ Thuật 50KN Cốt Sợi Thủy Tinh

16,500 

Lưới Địa Kỹ Thuật 50KN Cốt Sợi Thủy Tinh

Vật liệu: Sợi thủy tinh Fiberglass

Cường độ chịu kéo khi đứt cả 2 chiều ASTM D 6637: ≥ 50KN

Độ giãn dài khi đứt theo cả 2 chiều ASTM D 6637: ≤ 3%

Nhiệt độ nóng chảy Melting Temperature: > 200 độ C

Vật liệu phủ: Asphalt

Màu sắc: màu đen

 

error: Content is protected !!
Phone