Lưới Địa Kỹ Thuật 100KN Cốt Sợi Thủy Tinh

26,000 

Lưới Địa Kỹ Thuật 100KN Cốt Sợi Thủy Tinh

Vật liệu: Sợi thủy tinh 

Cường độ kéo đứt cả 2 chiều ASTM D 6637: ≥ 100KN

Độ giãn dài khi đứt cả 2 chiều ASTM D 6637: ≤ 3%

Nhiệt độ nóng chảy Melting Temperature: > 200 độ C

Vật liệu phủ: Asphalt

Màu sắc: màu đen

error: Content is protected !!
Phone